ตักศิลา (Taxila) เป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปวิชาการ ในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาล

อ่านและชมภาพต่อที่ลิ้งค์นี้จ้า -->> ตักศิลา ศูนย์กลางของศิลปวิชาการก่อนพุทธกาล
 

Comment

Comment:

Tweet

ภาพสุดท้ายนี่ เอิ่มมมsad smile Hot!

#1 By Keyboardboy on 2011-07-06 15:17